Jaki typ rurociągu wybrać?

Jaki typ rurociągu wybrać?

Rurociągi preizolowane to rurociągi fabrycznie wyposażone w warstwę izolacyjną i ochronną mające na celu  głównie zredukowanie strat ciepła podczas przesyłu oraz zoptymalizowanie ekonomii instalacji służącej do transportu płynnych mediów w gospodarstwach domowych i przemyśle.  Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów rur preizolowanych, a każda z nich ma odmienne właściwości i przeznaczona jest do transportu określonych czynników.  Poniższe zestawienie zawiera uogólniony opis budowy i funkcjonalności poszczególnych rur wskazując jednocześnie ich zastosowanie oraz zalety stosowania.

PODSTAWOWE PODZIAŁY

Cechą wspólną wszystkich sieci preizolowanych jest ich budowa zapewniająca funkcjonalność i unikalne właściwości termoizolacyjne i wytrzymałościowe. Rurociągi preizolowane mają budowę wielowarstwową. Najczęściej skłądają sie z trzech warstw: rury przesyłowej (wewnętrznej), warstwy izolacyjnej i warstwy ochronnej z zewnątrz. Podstawową częścią każdej rury preizolowanej jest wewnętrzna rura lub kilka rur przesyłowych wykonanych z materiału dostosowanego do transportu czynnika o określonych właściwościach. Rury te mogą być wykonane z metalu lub tworzywa termoplastycznego – polietylenu. Rura przesyłowa pokryta jest warstwą izolacyjną, którą może być pianka poliuretanowa, spienione tworzywo polietylenowe lub powietrze.  Zewnętrzną warstwą jest płaszcz wykonany z trwałego, elastycznego tworzywa, który chroni wewnętrzną część rurociągu, zapobiega uszkodzeniom mechanicznym, wnikaniu wody i działalności szkodników.

Cechą wspólną wszystkich sieci preizolowanych jest ich budowa zapewniająca funkcjonalność i unikalne właściwości termoizolacyjne i wytrzymałościowe. Rurociągi preizolowane mają budowę wielowarstwową. Najczęściej skłądają sie z trzech warstw: rury przesyłowej (wewnętrznej), warstwy izolacyjnej i warstwy ochronnej z zewnątrz. Podstawową częścią każdej rury preizolowanej jest wewnętrzna rura lub kilka rur przesyłowych wykonanych z materiału dostosowanego do transportu czynnika o określonych właściwościach. Rury te mogą być wykonane z metalu lub tworzywa termoplastycznego – polietylenu. Rura przesyłowa pokryta jest warstwą izolacyjną, którą może być pianka poliuretanowa, spienione tworzywo polietylenowe lub powietrze.  Zewnętrzną warstwą jest płaszcz wykonany z trwałego, elastycznego tworzywa, który chroni wewnętrzną część rurociągu, zapobiega uszkodzeniom mechanicznym, wnikaniu wody i działalności szkodników.

Jaki typ rurociągu wybrać?

Miejsce zastosowania

Sieci preizolowane nadają się równie dobrze do kładzenia na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

Rurociągi przeznaczone do układania na zewnątrz mają mocniejszą budowę i warstwę izolacyjną o większej miąższości niż te wewnętrzne, mają także większe średnice. Płaszcz zewnętrzny tych rur najczęściej wykonany jest z twardego tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne mogące powstać podczas np. prac ziemnych wykonywanych po położeniu instalacji, w wyniku działania szkodników zwierzęcych lub pod ciężarem gruntu czy naciskiem na niego.

Rury preizolowane PEX zewnętrzne w technologi Syncopex® są elastyczne, transportuje się je w zwojach i układa rozwijając i gnąc według potrzeb, a łączenia i rozgałęzienia wykonuje się przy pomocy odpowiednich złączy, akcesoriów i z użyciem łączników izolacyjnych i studzienek. Tworzywo HDPE z którego wykonany jest płaszcz tych rurociągów jest mocne i trwałe, a żeby zachować odpowiednią giętkość ma budowę pierścieniową.

Istnieją także rury zewnętrzne nieprzeznaczone do gięcia – wówczas płaszcz zewnętrzny jest twardy i gładki, a rurociąg układa się z gotowych odcinków łącząc rozgałęzienia podobnie jak w przypadku rurociągów giętych. Rury proste wymagają jednak większej ilości połączeń i zastosowania większej liczby dodatkowych akcesoriów z powodu choćby konieczności wykonania dodatkowych łączeń przy zmianach kierunku ułożenia.

Innowacja w zakresie izolacji

W rurociągach preizolowaych Synco nowoczesna i ergonomiczna technologia  Syncopex® wykorzystuje do izolacji spieniony PE lub PEX, dzięki czemu nasze rurociągi są elastyczne i giętkie, łatwo dają się układać nawet w trudnodostępnych miejscach i w warunkach obniżonych temperatur oraz są bardziej odporne na skutki oddziaływania naprężeń i nacisku. Odchodzimy od klasycznego rozwiązania izolowania rur przesyłowych pianką poliuretanową, sprawiającą, że rurociągi tego typu są sztywne i mniej podatne na gięcie.

W rurociągach preizolowaych Synco nowoczesna i ergonomiczna technologia  Syncopex® wykorzystuje do izolacji spieniony PE lub PEX, dzięki czemu nasze rurociągi są elastyczne i giętkie, łatwo dają się układać nawet w trudnodostępnych miejscach i w warunkach obniżonych temperatur oraz są bardziej odporne na skutki oddziaływania naprężeń i nacisku. Odchodzimy od klasycznego rozwiązania izolowania rur przesyłowych pianką poliuretanową, sprawiającą, że rurociągi tego typu są sztywne i mniej podatne na gięcie.

RODZAJE RUR I TRANSPORTOWANEGO CZYNNIKA

Ze względu na różnorodne płynne media, które mogą być przesyłane rurociągami preizolowanymi, rury przesyłowe wykonane są z materiałów nadających im unikalne właściwości sprzyjające transportowaniu określonego czynnika. Stąd też wyróżniamy rury metalowe (miedziane, stalowe lub ocynkowane) oraz obecnie bardzo popularne i uniwerasalne rury wykonane z tworzyw sztucznych, których bardziej szczegółowe omówienie znajdziesz poniżej.

Najstarszym typem rur są rury sztywne metalowe, najczęściej odlewane ze stali lub miedzi. Rur tych używa się do transportu wody w sektorze publicznym i przemysłowym. Produkuje się je i układa w formie gotowych segmentów – prostych i łuków. W instalacjach grzewczych znajdują zastosowanie rury miedziane występujce w formie odcinków prostych lub zwojów przeznaczonych do gięcia, w otulinie lub bez. Są one odporne na wysokie temperatury, ciśnienie, promieniowanie UV, a także stawiają znikomy opór hydrauliczny redukując szumy instalacyjne.

Wśród tworzyw sztucznych stosowanych do budowy rur preizolowanych wyróżnić można kilka rodzajów polietylenu o zróżnicowanych właściwościach.  Skróty PE, PEX, HDPE określają rodzaj polietylenu, z którego wykonana jest dana część rurociągu. Szerokie i uniwersalne zastosowanie rur z termoplastycznego tworzywa jest wynikiem specyficznych właściwości tworzywa: wszystkie rodzaje polietylenu charakteryzują się tym, że są bezwonne, bezsmakowe i obojętne fizjologicznie, są też odporne na uderzenia, gięcie oraz naprężenia i rozciąganie, posiadają „pamięć kształtu” i zdolność do samokompensacji wydłużeń cieplnych.

PE oznacza polietylen, najbardziej rozpowszechnione tworzywo przy budowie przyłączy dla mediów płynnych. PE używa się budowy rur, a także w technologii Syncopex® w formie pianki dla warstwy izolacyjnej. Rury polietylenowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe, są elastyczne i wytrzymałe, wykorzystuje się je do transportu wody zimnej.

PEX to polietylen usieciowiony o podwyższonej odporności. Powstaje podczas prześwietlenia tworzywa PE wiązką elektronów przyśpieszonych w próżni. Materiał otrzymany w tym procesie ma wyjątkowe właściwości termoizolacyjne i wytrzymałościowe. Tworzywo PEX jest bardziej elastyczne od zwykłego polietylenu, jednocześnie zachowując wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne, nacisk i naprężenia, a także znacznie skuteczniej zapobiega stratom energii w przesyle. Jest bardzo odporne na działanie wysokich temperatur, chroni rurę przed deformacjami termicznymi i uszkodzeniami, jest bardzo trwałe, ognioodporne oraz stanowi świetną izolację elektryczną i cieplną, ponadto jest bardzo odporne na korozję naprężeniową i chemiczną. Pomimo swej odporności materiał ten jest giętki i elastyczny co ułatwia układanie go poprzez gięcie. Trwałość rur wykonanych z tego termotworzywa jest więc większa w porównaniu z tymi z tradycyjnego polietylenu. Rury PEX charakteryzują się minimalnym oporem hydraulicznym, ponadto wykonuje się je w technologii wielowarstwowej, co pozwala  skutecznie tłumić szumy instalacyjne.
W instalacjach Syncopex tworzywo PEX jest także wykorzystywane w formie spienionej do izolacji wewnętrznej rurociągu.

Jaki typ rurociągu wybrać?

RUROCIAGI POJEDYNCZE I TYPOSZEREGI

W zależności od przeznaczenia w technologii Syncopex® stosujemy rury wykonane z polietylenu PE i PEX w odpowiednim rodzaju izolacji, które są dostosowane do transportu poszczególnych mediów. Charakterystyka każdej z rur zakodowana jest w skrótach, które wyglądają dość enigmatycznie, więc na początku należałoby je wyjaśnić.

Przykładowy opis rury przesyłowej:

PE-100 SDR17 PN-EN 12201-2-2011

PE, PEX oznaczają oczywiście rodzaj polietylenu, z którego wykonana jest rura przesyłowa. Po skrócie tym występuje liczba oznaczająca przydatność tworzywa do styczności z określonymi czynnikami (np. PE-100 – woda pitna, gaz, ścieki, czynniki technologiczne). Następny skrót SDR (and. Standard Dimension Ratio) to stosunek średnicy zewnętrznej rury do grubości jej ścianki i mówi nam o wytrzymałości rury na ciśnienie. Ostatnim oznaczeniem literowo-cyfrowym jest wskazanie normy, której wymagania rura spełnia.

Rurociągi preizolowane pojedyncze, jak nazwa wskazuje, składają się z jednej rury przesyłowej i umożliwiają transport jednego wybranego czynnika. Rurami tymi transportuje się wodę zimną wodociągową na potrzeby gospodarstw domowych i przemysłu lub wodę ciepłą dla centralnego ogrzewania.

W technologii Syncopex® stosujemy także rurociągi preizolowane w typoszeregach podwójnych  i wielokrotnych. Konstrukcja tych rurociągów zawiera odpowiednio dwie lub kilka rur przesyłowych, każdą we własnej otulinie  izolacyjnej, zamknięte w jednym rurociągu. Pomiędzy rurami znajduje się przestrzeń powietrzna stanowiąca dodatkową barierę cieplną, całość otoczona jest zewnętrzną warstwą spienionego PEX i pokryta płaszczem HDPE. Konstrukcja Syncopex® sprawia, że ciepło jest zatrzymywane wewnątrz rury, a poszczególne ciągi ogrzewają się wzajemnie stabilizując temperaturę wewnątrz. Rurociąg na końcach zamykany jest korkiem termicznym utrzymującym stałe warunki cieplne wewnątrz rury. Dzięki takiej konstrukcji system rurociągów preizolowanych Syncopex® gwarantuje bardzo dobrą elastyczność oraz co najważniejsze zmniejsza straty przesyłowe ciepła nawet do 50%!

Ruruciągi preizolowane podwójne przeznaczone są do transportu wody ciepłej do zastosowania w sieciach instalacji wodociągowych i przemysłowych. W ofercie Synco znajdują się rury Syncopex®  do transportu wody ciepłej i cyrkulacji  w max. temp. pracy  75° C 10 bar oraz centralnego ogrzewania i cyrkulacji w max. temp pracy 95° C 6 ba.

Rurociąg preizolowany poczwórny zawiera w sobie kombinację rur przesyłowych do przesyłu ciepłej wody, centralnego ogrzewania i cyrkulacji w temperaturze 95° C przy ciśnieniu 6 bar i  70°C przy cieśnieniu 10 bar. Można go stosować w sieciach instalacji wodociągowych i przemysłowych doprowadzając nim ciepłą wodę użytkową, ciepło i cyrkulację.

ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE DLA CIEBIE

Jeżeli nadal nie masz pewności jakie rurociągi powinieneś wybrać dla swoich potrzeb albo chcesz zoptymalizować przesył mediów w swojej inwestycji, koniecznie skonsultuj się z doradcą Synco. Otrzymasz fachową pomoc doradczą na każdym etapie od projekty aż po montaż. Systemy Syncopex® produkujemy sami według własnej, unikalnej technologii, więc jeżeli potrzebujesz rurociągu, którego nie mamy w naszej ofercie skontaktuj się z nami, a my doradzimy i jesteśmy w stanie wykonać go dla ciebie!

Poprzedni artykuł
Powrót do listy
Następny artykuł

Polecane artykuły

Dlaczego rurociągi preizolowane to dobry wybór?

Jeśli stoisz właśnie przed wyborem odpowiedniej sieci przesyłowej dla mediów płynnych, która zapewni łatwy i szybki montaż, nowoczesną technologię umożliwiającą maksymalną optymalizację użytkowania, długofalowe obniżenie kosztów eksploatacji i gwarancję wieloletniej trwałości, to system rurociągów preizolowanych jest produktem idealnie dopasowanym do twoich potrzeb

Czytaj więcej

Jaki typ rurociągu wybrać?

Rurociągi preizolowane to rurociągi fabrycznie wyposażone w warstwę izolacyjną i ochronną mające na celu głównie zredukowanie strat ciepła podczas przesyłu oraz zoptymalizowanie ekonomii instalacji służącej do transportu płynnych mediów w gospodarstwach domowych i przemyśle. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów rur preizolowanych, a każda z nich ma odmienne właściwości i przeznaczona jest do transportu określonych czynników.

Czytaj więcej