JAKI TYP RUROCIĄGU WYBRAĆ?

Rurociągi preizolowane to rurociągi fabrycznie wyposażone w warstwę izolacyjną i ochronną mające na celu  głównie zredukowanie strat ciepła podczas przesyłu oraz zoptymalizowanie ekonomii instalacji służącej do transportu płynnych mediów w gospodarstwach domowych i przemyśle.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów rur preizolowanych, a każda z nich ma odmienne właściwości i przeznaczona jest do transportu określonych czynników.  Poniższe zestawienie zawiera uogólniony opis budowy i funkcjonalności poszczególnych rur wskazując jednocześnie ich zastosowanie oraz zalety stosowania.

PODSTAWOWE PODZIAŁY

Cechą wspólną wszystkich sieci preizolowanych jest ich budowa zapewniająca funkcjonalność i unikalne właściwości termoizolacyjne i wytrzymałościowe. Rurociągi preizolowane mają budowę wielowarstwową. Najczęściej skłądają sie z trzech warstw: rury przesyłowej (wewnętrznej), warstwy izolacyjnej i warstwy ochronnej z zewnątrz. Podstawową częścią każdej rury preizolowanej jest wewnętrzna rura lub kilka rur przesyłowych wykonanych z materiału dostosowanego do transportu czynnika o określonych właściwościach. Rury te mogą być wykonane z metalu lub tworzywa termoplastycznego – polietylenu. Rura przesyłowa pokryta jest warstwą izolacyjną, którą może być pianka poliuretanowa, spienione tworzywo polietylenowe lub powietrze.  Zewnętrzną warstwą jest płaszcz wykonany z trwałego, elastycznego tworzywa, który chroni wewnętrzną część rurociągu, zapobiega uszkodzeniom mechanicznym, wnikaniu wody i działalności szkodników.

Cechą wspólną wszystkich sieci preizolowanych jest ich budowa zapewniająca funkcjonalność i unikalne właściwości termoizolacyjne i wytrzymałościowe. Rurociągi preizolowane mają budowę wielowarstwową. Najczęściej skłądają sie z trzech warstw: rury przesyłowej (wewnętrznej), warstwy izolacyjnej i warstwy ochronnej z zewnątrz. Podstawową częścią każdej rury preizolowanej jest wewnętrzna rura lub kilka rur przesyłowych wykonanych z materiału dostosowanego do transportu czynnika o określonych właściwościach. Rury te mogą być wykonane z metalu lub tworzywa termoplastycznego – polietylenu. Rura przesyłowa pokryta jest warstwą izolacyjną, którą może być pianka poliuretanowa, spienione tworzywo polietylenowe lub powietrze.  Zewnętrzną warstwą jest płaszcz wykonany z trwałego, elastycznego tworzywa, który chroni wewnętrzną część rurociągu, zapobiega uszkodzeniom mechanicznym, wnikaniu wody i działalności szkodników.

Miejsce zastosowania

Sieci preizolowane nadają się równie dobrze do kładzenia na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.Rurociągi przeznaczone do układania na zewnątrz mają mocniejszą budowę i warstwę izolacyjną o większej miąższości niż te wewnętrzne, mają także większe średnice. Płaszcz zewnętrzny tych rur najczęściej wykonany jest z twardego tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne mogące powstać podczas np. prac ziemnych wykonywanych po położeniu instalacji, w wyniku działania szkodników zwierzęcych lub pod ciężarem gruntu czy naciskiem na niego.Rury preizolowane PEX zewnętrzne w technologi Syncopex® są elastyczne, transportuje się je w zwojach i układa rozwijając i gnąc według potrzeb, a łączenia i rozgałęzienia wykonuje się przy pomocy odpowiednich złączy, akcesoriów i z użyciem łączników izolacyjnych i studzienek. Tworzywo HDPE z którego wykonany jest płaszcz tych rurociągów jest mocne i trwałe, a żeby zachować odpowiednią giętkość ma budowę pierścieniową.Istnieją także rury zewnętrzne nieprzeznaczone do gięcia – wówczas płaszcz zewnętrzny jest twardy i gładki, a rurociąg układa się z gotowych odcinków łącząc rozgałęzienia podobnie jak w przypadku rurociągów giętych. Rury proste wymagają jednak większej ilości połączeń i zastosowania większej liczby dodatkowych akcesoriów z powodu choćby konieczności wykonania dodatkowych łączeń przy zmianach kierunku ułożenia.

Innowacja w zakresie izolacji

W rurociągach preizolowaych Synco nowoczesna i ergonomiczna technologia  Syncopex® wykorzystuje do izolacji spieniony PE lub PEX, dzięki czemu nasze rurociągi są elastyczne i giętkie, łatwo dają się układać nawet w trudnodostępnych miejscach i w warunkach obniżonych temperatur oraz są bardziej odporne na skutki oddziaływania naprężeń i nacisku. Odchodzimy od klasycznego rozwiązania izolowania rur przesyłowych pianką poliuretanową, sprawiającą, że rurociągi tego typu są sztywne i mniej podatne na gięcie.
W rurociągach preizolowaych Synco nowoczesna i ergonomiczna technologia  Syncopex® wykorzystuje do izolacji spieniony PE lub PEX, dzięki czemu nasze rurociągi są elastyczne i giętkie, łatwo dają się układać nawet w trudnodostępnych miejscach i w warunkach obniżonych temperatur oraz są bardziej odporne na skutki oddziaływania naprężeń i nacisku. Odchodzimy od klasycznego rozwiązania izolowania rur przesyłowych pianką poliuretanową, sprawiającą, że rurociągi tego typu są sztywne i mniej podatne na gięcie.

RODZAJE RUR I TRANSPORTOWANEGO CZYNNIKA

Ze względu na różnorodne płynne media, które mogą być przesyłane rurociągami preizolowanymi, rury przesyłowe wykonane są z materiałów nadających im unikalne właściwości sprzyjające transportowaniu określonego czynnika. Stąd też wyróżniamy rury metalowe (miedziane, stalowe lub ocynkowane) oraz obecnie bardzo popularne i uniwerasalne rury wykonane z tworzyw sztucznych, których bardziej szczegółowe omówienie znajdziesz poniżej.

Najstarszym typem rur są rury sztywne metalowe, najczęściej odlewane ze stali lub miedzi. Rur tych używa się do transportu wody w sektorze publicznym i przemysłowym. Produkuje się je i układa w formie gotowych segmentów – prostych i łuków. W instalacjach grzewczych znajdują zastosowanie rury miedziane występujce w formie odcinków prostych lub zwojów przeznaczonych do gięcia, w otulinie lub bez. Są one odporne na wysokie temperatury, ciśnienie, promieniowanie UV, a także stawiają znikomy opór hydrauliczny redukując szumy instalacyjne.

Wśród tworzyw sztucznych stosowanych do budowy rur preizolowanych wyróżnić można kilka rodzajów polietylenu o zróżnicowanych właściwościach.  Skróty PE, PEX, HDPE określają rodzaj polietylenu, z którego wykonana jest dana część rurociągu. Szerokie i uniwersalne zastosowanie rur z termoplastycznego tworzywa jest wynikiem specyficznych właściwości tworzywa: wszystkie rodzaje polietylenu charakteryzują się tym, że są bezwonne, bezsmakowe i obojętne fizjologicznie, są też odporne na uderzenia, gięcie oraz naprężenia i rozciąganie, posiadają „pamięć kształtu” i zdolność do samokompensacji wydłużeń cieplnych.

PE oznacza polietylen, najbardziej rozpowszechnione tworzywo przy budowie przyłączy dla mediów płynnych. PE używa się budowy rur, a także w technologii Syncopex® w formie pianki dla warstwy izolacyjnej. Rury polietylenowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe, są elastyczne i wytrzymałe, wykorzystuje się je do transportu wody zimnej.

PEX to polietylen usieciowiony o podwyższonej odporności. Powstaje podczas prześwietlenia tworzywa PE wiązką elektronów przyśpieszonych w próżni. Materiał otrzymany w tym procesie ma wyjątkowe właściwości termoizolacyjne i wytrzymałościowe. Tworzywo PEX jest bardziej elastyczne od zwykłego polietylenu, jednocześnie zachowując wyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne, nacisk i naprężenia, a także znacznie skuteczniej zapobiega stratom energii w przesyle. Jest bardzo odporne na działanie wysokich temperatur, chroni rurę przed deformacjami termicznymi i uszkodzeniami, jest bardzo trwałe, ognioodporne oraz stanowi świetną izolację elektryczną i cieplną, ponadto jest bardzo odporne na korozję naprężeniową i chemiczną. Pomimo swej odporności materiał ten jest giętki i elastyczny co ułatwia układanie go poprzez gięcie. Trwałość rur wykonanych z tego termotworzywa jest więc większa w porównaniu z tymi z tradycyjnego polietylenu. Rury PEX charakteryzują się minimalnym oporem hydraulicznym, ponadto wykonuje się je w technologii wielowarstwowej, co pozwala  skutecznie tłumić szumy instalacyjne.
W instalacjach Syncopex tworzywo PEX jest także wykorzystywane w formie spienionej do izolacji wewnętrznej rurociągu.

RUROCIAGI POJEDYNCZE I TYPOSZEREGI

W zależności od przeznaczenia w technologii Syncopex® stosujemy rury wykonane z polietylenu PE i PEX w odpowiednim rodzaju izolacji, które są dostosowane do transportu poszczególnych mediów. Charakterystyka każdej z rur zakodowana jest w skrótach, które wyglądają dość enigmatycznie, więc na początku należałoby je wyjaśnić.

Przykładowy opis rury przesyłowej:

PE-100 SDR17 PN-EN 12201-2-2011

PE, PEX oznaczają oczywiście rodzaj polietylenu, z którego wykonana jest rura przesyłowa. Po skrócie tym występuje liczba oznaczająca przydatność tworzywa do styczności z określonymi czynnikami (np. PE-100 – woda pitna, gaz, ścieki, czynniki technologiczne). Następny skrót SDR (and. Standard Dimension Ratio) to stosunek średnicy zewnętrznej rury do grubości jej ścianki i mówi nam o wytrzymałości rury na ciśnienie. Ostatnim oznaczeniem literowo-cyfrowym jest wskazanie normy, której wymagania rura spełnia.

Rurociągi preizolowane pojedyncze, jak nazwa wskazuje, składają się z jednej rury przesyłowej i umożliwiają transport jednego wybranego czynnika. Rurami tymi transportuje się wodę zimną wodociągową na potrzeby gospodarstw domowych i przemysłu lub wodę ciepłą dla centralnego ogrzewania.

W technologii Syncopex® stosujemy także rurociągi preizolowane w typoszeregach podwójnych  i wielokrotnych. Konstrukcja tych rurociągów zawiera odpowiednio dwie lub kilka rur przesyłowych, każdą we własnej otulinie  izolacyjnej, zamknięte w jednym rurociągu. Pomiędzy rurami znajduje się przestrzeń powietrzna stanowiąca dodatkową barierę cieplną, całość otoczona jest zewnętrzną warstwą spienionego PEX i pokryta płaszczem HDPE. Konstrukcja Syncopex® sprawia, że ciepło jest zatrzymywane wewnątrz rury, a poszczególne ciągi ogrzewają się wzajemnie stabilizując temperaturę wewnątrz. Rurociąg na końcach zamykany jest korkiem termicznym utrzymującym stałe warunki cieplne wewnątrz rury. Dzięki takiej konstrukcji system rurociągów preizolowanych Syncopex® gwarantuje bardzo dobrą elastyczność oraz co najważniejsze zmniejsza straty przesyłowe ciepła nawet do 50%!

Ruruciągi preizolowane podwójne przeznaczone są do transportu wody ciepłej do zastosowania w sieciach instalacji wodociągowych i przemysłowych. W ofercie Synco znajdują się rury Syncopex®  do transportu wody ciepłej i cyrkulacji  w max. temp. pracy  75° C 10 bar oraz centralnego ogrzewania i cyrkulacji w max. temp pracy 95° C 6 ba.

Rurociąg preizolowany poczwórny zawiera w sobie kombinację rur przesyłowych do przesyłu ciepłej wody, centralnego ogrzewania i cyrkulacji w temperaturze 95° C przy ciśnieniu 6 bar i  70°C przy cieśnieniu 10 bar. Można go stosować w sieciach instalacji wodociągowych i przemysłowych doprowadzając nim ciepłą wodę użytkową, ciepło i cyrkulację.

Przykładowy opis rury przesyłowej:

Jeżeli nadal nie masz pewności jakie rurociągi powinieneś wybrać dla swoich potrzeb albo chcesz zoptymalizować przesył mediów w swojej inwestycji, koniecznie skonsultuj się z doradcą Synco. Otrzymasz fachową pomoc doradczą na każdym etapie od projekty aż po montaż. Systemy Syncopex® produkujemy sami według własnej, unikalnej technologii, więc jeżeli potrzebujesz rurociągu, którego nie mamy w naszej ofercie skontaktuj się z nami, a my doradzimy i jesteśmy w stanie wykonać go dla ciebie!
No Comments

Post A Comment