Przejścia ścienne

Szczelnie zabezpieczone rękawem termokurczliwym od strony gruntu.
Skład: rura osłonowa SN 8, rękaw termokurczliwy

Nr art.Zewn. średnica DZ rury preizol. m/mZewn. średnica DZ rury
ochronnej m/m
Minimalna
długość m/m
81010118090-110180400
810125180125180400
810140180140180400
810160220160220400
810200260200260400
810224300224300400