INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA RUROCIĄGÓW

Dzięki połączeniu potencjału naukowców, specjalistów i przedsiębiorców Synco stworzyło nowatorskie rozwiązania rurociągów, na które zdobyło patenty nr P-189276 i P-191992 dotyczące produkcji elastycznych rurociągów preizolowanych z rurą przewodową PEX. System preizolowanych rur giętkich SYNCOPEX® produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 15632-1-3, posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.