Polityka prywatności witryny SYNCO.pl

Polityka prywatności

Firma Synco Sp. z o.o. Sp. kom. będąca właścicielem strony internetowej synco.pl respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Ochrona prywatności naszych klientów, w tym bezpieczeństwo dotyczących ich danych osobowych i innych informacji, jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by osoby korzystające z naszego serwisu www.lkarafka-winebar.pl miały poczucie, że mogą na nas polegać, że stosowane przez nas standardy gwarantują przetwarzanie powierzonych nam informacji zawsze zgodnie z deklarowanym celem i chronią je przed nadużyciami.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez serwis internetowy Synco.pl (Serwis).

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Synco Sp. z o.o. Sp. k., Osielsko 86-031, ul. Karpacka 1A Niwy wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000687855 (Administrator).

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. Partnerzy, którzy maja dostęp do Państwa danych, aby w imieniu Synco Sp. z o.o. Sp. k. realizować na Państwa rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Państwa danych, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

– przetwarzane zgodnie z prawem;

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu informacyjnego www.synco.pl mogą być Państwo proszeni o udostępnienie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie zadecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wydadzą odpowiednią zgodę. W ten sposób Państwo akceptują warunki wykorzystania danych.

 • Formularze kontaktowe

Dane, o które prosimy, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu z Państwem, by udzielić informacji na złożone zapytanie. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Pola obowiązkowe są oznaczone.

 • Oferty handlowe

Kontakt z Synco Sp z o.o. SP. k. poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub pozostawienie adresu e-mail podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy Synco, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie oferty handlowej. Zgoda ta jest niezbędna abyśmy mogli wysłać Państwu np. wycenę, którą Państwo zamówili. Mają Państwo prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych.

 • Gromadzenie danych na serwerze

Podczas odwiedzania naszej witryny niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych, bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu, wersję Państwa oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, witryny, z której Państwo korzystają w celu odwiedzenia naszych stron, witryn, które Państwo odwiedzają podczas przebywania na naszych stronach oraz, w stosownych przypadkach, terminy wyszukiwania, z jakich Państwo korzystali w celu znalezienia naszej witryny.
W zależności od okoliczności, takie dane mogą umożliwiać formułowanie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Jednakże w tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie po zapewnieniu ich anonimowości. Jeżeli Synco Sp. z o.o. Sp. k. przekazuje dane do zewnętrznego dostawcy usług, wówczas podejmuje się działania techniczne i organizacyjne gwarantujące, że ich transmisja odbywa się zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.

Wszelkie zmiany niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Fakt ten umożliwia Państwu uzyskanie w dowolnym czasie informacji na temat rodzajów przechowywanych przez nas danych oraz sposobów ich gromadzenia i wykorzystania.

6. Polityka „Cookies” – więcej poniżej

7. Kontakt w sprawie ochrony danych

Jeżeli zostały udostępnione dane osobowe i życzycie sobie Państwo usunięcia względnie zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e-maila lub pisma do:

Synco Sp. z o.o Sp. k. ul. Karpacka 1A Niwy, 86-031 Osielsko
e-mail: synco@synco.pl

Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, czy i jakie informacje na Wasz temat zebraliśmy. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

8. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą zostać przekazane:

organy państwowe, w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych.

9. Uwagi końcowe

Synco Sp. z o.o. Sp. k. jako administrator serwisu www.karafka-winebar.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu www.synco.pl, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu www.synco.pl

Firma Synco Sp. z o.o.  Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu oraz innych stron należących do Synco Sp. z o.o Sp. k.  obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

 

POLITYKA COOKIE

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Synco Sp. z o.o Sp. k. ul. Karpacka 1A Niwy, 86-031 Osielsko.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczgólności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w informacjach pomocowych przeglądarki internetowej.