Synco Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych rurociągów preizolowanych na zlecenie firmy SYNCO Sp. z o.o., Sp. K.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Cel projektu:

W wyniku realizacji projektu planowane jest wdrożenie w ofercie produktowej Wnioskodawcy innowacyjnych rurociągów preizolowanych. Wdrożenie tego rozwiązania do działalności firmy będzie nowością nie tylko na poziomie działalności przedsiębiorstwa SYNCO Sp. z o.o. Sp. K, ale także kraju.

Celem projektu jest skorzystanie z proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe. Na podstawie danych zebranych podczas analiz rynkowych jakie przeprowadzono, stwierdzono, że takie rozwiązanie jest oczekiwane i poszukiwane na rynku, ze względu na fakt, że oferowane przez konkurencje oraz Zamawiającego produktu nie zapewniają wystarczająco wysokiej izolacji cieplnej.

W efekcie projektu powstanie również technologia produkcji innowacyjnych rurociągów preizolowanych, dzięki czemu możliwe będzie rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową. Tym samym firma umocni swoją pozycję na rynku, co wpływanie na zwiększenie rozpoznawalności firmy oraz na wzrost przychodów z działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 288 183,00 PLN

Dofinansowanie: 199 151,60 PLN