PROJEKTOWANIE SIECI NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE

Projektowanie rurociągów jest zazwyczaj złożonym procesem, ponieważ trzeba brać pod uwagę konfigurację samej rury, zabezpieczenia, jak również jej współzależności z innymi rurociągami oraz zbiornikami. Dzięki rozwiązaniom SYNCOPEX faza projektowania jest bardzo prosta i ogranicza się do:

  • właściwego doboru rurociągów roboczych według zapotrzebowania ciepła i ilości ciepłej wody (wg diagramów zamieszczonych poniżej) oraz skompletowania zestawu złączy i akcesoriów,
  • określenia jak najkrótszej trasy przebiegu rurociągu,
  • określenia rzędnej posadowienia rurociągów przy minimalnym ich przykryciu gruntem – warstwa min. 50 cm.

STRATA CIŚNIENIA I WYMIAROWANIE

W projektowaniu instalacji co należy brać pod uwagę zarówno straty liniowe, czyli straty ciśnienia na długości przewodu, jak i straty miejscowe wywołane przeszkodą w rurociągu. Na stratę ciśnienia w odcinkach o zmiennym kształcie i łącznikach jest należy dodać 4% do strat ciśnienia w obwodzie rurowym. Ta metoda jest dopuszczalna, gdy wymiarowanie rur leży w zakresie optymalnym.