Montaż rurociągu

Konstrukcja SYNCOPEX-u pozwala uzyskać nieporównywalną do konstrukcji rurociągów zalanych pianką poliuretanową elastyczność, łącznie z największymi średnicami.

Jest to niewątpliwie bardzo korzystna cecha, szczególnie przy montażu rurociągów w okresie obniżonych temperatur.

Gwarantujemy, że przy montażu SYNCOPEX-u w w/w okresie nie wymagane jest podgrzewanie rurociągów gorącym powietrzem lub napełnianie rur gorącą wodą.

W związku ze wspaniałą elastycznością montaż rurociągów jest bardzo prosty i szybki, porównywalny do sposobu układania kabla energetycznego.

Przykład montażu rurociągu zespolonego pięcio przewodowego długości 200mb zrealizowanego w temperaturze -3oC.

Złącza

W systemie SYNCOPEX stosujemy złącza zaciskowe do montażu których są potrzebne tylko podstawowe narzędzia monterskie, takie jak: klucz monterski i piłka do cięcia np.drewna.

Przykład połączeń różnych typów złączy WIPEX

Próba szczelności rurociągów preizolowanych PEX

Producent zaleca wykonanie próby ciśnieniowej w następujący sposób:
Rurociąg w ziemi można przysypać piaskiem zostawiając odkryte miejsca połączeń wzdłużnych lub trójnikowych jeżeli takie znajdują się na trasie rurociągu.

Następnie należy instalację napełnić wodą i starannie odpowietrzyć oraz dokonać kontroli połączeń. Następnie należy zwiększyć ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. Takie ciśnienie należy utrzymywać przez 30 minut, w tym czasie ze względu na elastyczność rur przewodowych PEX ciśnienie w instalacji może obniżyć się o około 10% – spadek ten jest naturalną reakcją. Po tym okresie należy zredukować ciśnienie w instalacji o połowę. Stan ten powinien być utrzymany przez około 90 minut. W tym czasie należy obserwować połączenia aby spostrzec ewentualne przecieki. Po redukcji ciśnienia, na skutek obkurczania się rur, ciśnienie w instalacji powinno lekko wzrosnąć, a następnie (jeżeli instalacja jest szczelna) ustabilizuje się na nieco wyższym poziomie.

Jeżeli po 90 minutach ciśnienie nie spadnie, można uznać, że instalacja jest szczelna.