MONTAŻ RUROCIĄGU PREIZOLOWANEGO PEX

Wyjątkowa elastyczność

Konstrukcja SYNCOPEX-u pozwala uzyskać, nieporównywalną do konstrukcji rurociągów zalanych pianką poliuretanową, elastyczność nawet w przypadku rur o największych średnicach. Ma to szczególne znaczenie przy montażu instalacji wodnych w okresie obniżonych temperatur.

Świetna giętkość rurociągów umożliwia omijanie przeszkód w gruncie bez stosowania kolan i łuków oraz jego swobodne rozwijanie. Montaż instalacji jest bardzo prosty i szybki,
porównywalny do układania kabla energetycznego.

Przykład montażu rurociągu zespolonego pięcio przewodowego długości 200mb zrealizowanego w temperaturze -3oC.

Złącza

W systemie SYNCOPEX stosujemy złącza skręcane zaciskowe, do montażu których potrzebne są jedynie podstawowe narzędzia monterskie, takie jak: klucz monterski i piłka do cięcia np.drewna.

Przykład połączeń różnych typów złączy WIPEX

Próba szczelności rurociągów preizolowanych PEX

Same rurociągi nie wymagają próby szczelności, ale ze względu na połączenia przewodów i elementy towarzyszące instalacjom wodnym zaleca się wykonanie próby ciśnieniowej w następujący sposób:
– rurociąg w ziemi przysypać piaskiem zostawiając odkryte miejsca połączeń wzdłużnych lub trójnikowych jeżeli takie znajdują się na trasie rurociągu,
– instalację napełnić wodą i starannie odpowietrzyć oraz dokonać kontroli połączeń,
– następnie zwiększyć ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. Takie ciśnienie utrzymywać przez 30 minut, w tym czasie ze względu na elastyczność rur przewodowych PEX ciśnienie w instalacji może obniżyć się o około 10% – spadek ten jest naturalną reakcją. – po tym okresie należy zredukować ciśnienie w instalacji o połowę – stan ten powinien być utrzymany przez około 90 minut. W tym czasie należy obserwować połączenia, aby odnaleźć ewentualne przecieki. Po redukcji ciśnienia, na skutek obkurczania się rur, ciśnienie w instalacji powinno lekko wzrosnąć, a następnie (jeżeli instalacja jest szczelna) ustabilizuje się na nieco wyższym poziomie.
– jeżeli po 90 minutach ciśnienie nie spadnie – instalacja jest szczelna.