Projektowanie

Faza projektowania jest bardzo prosta i ogranicza się do:

 

  • właściwego doboru rurociągów roboczych w/g zapotrzebowania ciepła i ilości ciepłej wody (co określa nasz diagram) oraz skompletowania zestawu złączy i akcesoriów
  • określenia jak najkrótszej trasy przebiegu rurociągu.
  • określenia rzędnej posadowienia rurociągów przy minimalnym ich przykryciu gruntem – warstwa min. 50 cm.

Strata ciśnienia i wymiarowanie

Na stratę ciśnienia w odcinkach o zmiennym kształcie i łącznikach jest wystarczająco dokładnie dodać 4% do strat ciśnienia w obwodzie rurowym. Ta metoda jest dopuszczalna, gdy wymiarowanie rur leży w zakresie optymalnym.