Roboty ziemne

Wykop powinien być tak prowadzony, aby zapewnić przepisowe przykrycie (szkic). Dla uproszczenia układania przewodu rurowego bezpośrednio ze zwoju, zaleca się składowanie wykopanego gruntu po jednej stronie wykopu. Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej grubości 10cm.

Układanie

Przewody rurowe SYNCOPEX należy układać w wykopie bezpośrednio ze zwoju, aż do długości 100mb. Podczas rozwijania należy uważać, aby obudowa nie została uszkodzona przez ostre przedmioty. Termiczne zmiany długości rury roboczej PEX kompresują się w ramach systemu.

Zasypanie wykopu

Ułożony w wykopie rurociąg należy obsypać warstwą piasku grubości 15cm z jednoczesnym zagęszczeniem. Na zagęszczonej obsypce ułożyć taśmy sygnalizacyjne z wkładką metalową. Pozostałą część wykopu można zasypać mechanicznie.

W trakcie układania rurociągu preizolowanego w wykopie należy zwracać uwagę, aby rura przewodowa była zabezpieczona zaślepką chroniącą rurę przewodową przed zanieczyszczeniami.

Nie są potrzebne punkty stałe ani kompensatory. Nie należy dopuścić do zasypywania końcowej warstwy wykopu gruntem z zawartością kamieni itp.