Rozwiązania techniczne

Poza oczywistymi zaletami techniczno-eksploatacyjnymi wynikającymi z tytułu stosowania rurociągów PEX, SYNCOPEX wyróżnia się konstrukcją w typoszeregach z dwoma i czterema rurami przewodowymi (c.o + c.w) w jednej obudowie.

 

Ponadto SYNCOPEX umożliwia wykonanie rurociągu zespolonego z trzema rurami przewodowymi z których jedna przeznaczona jest do przesyłu wody pitnej. System ten eliminuje konieczność wykonywania robót ziemnych i montażowych rurociągu wody pitnej co prezentujemy poniżej.

Sposób realizacji w systemie powszechnym

Sposób realizacji w systemie SYNOCOPEX