Wejście Synco Sp. z o.o. sp. k. na rynki zagraniczne

SYNCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

 

Tytuł projektu: Wejście Synco Sp. z o.o. sp. k. na rynki zagraniczne poprzez udział w targach

 

Celem projektu jest wejście na rynki zagraniczne następujących krajów: Stany Zjednoczone, Rosja, Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Włochy, podpisanie kontraktów handlowych, eksport rur preizolowanych SYNCOPEX® oraz wzrost przychodów przedsiębiorstwa.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 472 220,00 zł.