Zalety Ekonomiczne

Zestawienie porównawcze strat ciepła rurociągów preizolowanych w odniesieniu do systemu SYNCOPEX

Jak wykazuje dotychczasowa praktyka, w pracach projektowych sieci przesyłowych c.o. i c.w.u przyjmuje się założenie doboru średnic rurociągów uwzględniając zapotrzebowanie w energię cieplną i ciepłą wodę oraz opory przepływu nie analizując ważnego czynnika eksploatacyjnego jakim jest skuteczność termiczna rurociągów.

Wobec stałego wzrostu cen produkcji energii cieplnej i ciepłej wody, zasadniczą funkcją ograniczającą koszty użytkowników powinno stanowić projektowanie ekonomicznych sieci przesyłowych o najmniejszych stratach ciepła na przesyle unikając nadmiernego przekazywania energii w grunt w którym posadowione są rurociągi.

Biorąc pod uwagę w/w okoliczności przedsiębiorstwo SYNCO opracowało i produkuje od kilku lat zespolony system rurociągowy zawierający cztery rury przesyłowe w jednej obudowie termoizolacyjnej tworząc osiem asortymentów, poczynając od zestawu 2×75+50+32/293 m/m do 2×25+20+16/160 m/m.

Każdy asortyment przynosi poważne oszczędności przesyłu energii co prezentują nw tabele przy założeniach pracy rurociągów:

Sieć c.o – zasilenie 70 ºC, powrót 40 ºC
Sieć c.w.u – zasilenie 60 ºC, cyrkulacja 40 ºC

 

 

Tabela nr1

porównanie strat ciepła 4-ech niezależnych rurociągów preizolowanych do konstrukcji rurociągów „SYNCOPEX” z czterema rurami w jednej obudowie.

 

ZALETY EKONIMICZNE NR1

Średnica przykładowych rur pojedynczych w preizolacjiŁączna strata
ciepła rur
pojedynczych
Łączna strata
ciepła rur
poczwórnych
Zmniejszenie
strat ciepła
na przesyle
lp.
12525201632,114,655%
23232252035,214,758%
34040322040,816,660%
45050322043,019,355%
55050402545,219,457%
65050503247,519,559%
76363402548,619,660%
87575503252,422,5457%

 

 

Tabela nr 2

Porównanie strat ciepła dwóch niezależnych rurociągów preizolowanych z dwiema rurami przepływowymi do konstrukcji rurociągów „SYNCOPEX” z czterema rurami w jednej obudowie.

 

lp.Przykładowych rur podwójnych w jednej preizolacjiŁączna strata ciepła rur podwójnych W/mŁączna strata konstrukcji 4 rurowej Syncopex® W/mZmniejsenie strat ciepła na przesyle
1(2x32) (25+20)29,414,750%
2(2x40) (32+25)28,816,642%
3(2x50) (32+20)32,819,342%
4(2x50) (40+25)32,819,441%
5(2x50) (50+32)33,719,541%
6(2x63) (40+25)33,419,642%
7(2x75) (50+32)36,7421,56

 

  1. W związku z tym, że inne firmy produkujące rurociągi preizolowane prezentują straty ciepła w zakresie rur pojedynczych i dwóch rur roboczych w jednej obudowie jedynie w formie wykresów z których wynikają dane zbliżone do wartości SYNCOPEX-u, dlatego w tabelach zawarto wartości rur pojedynczych i podwójnych odpowiadające systemowi SYNCOPEX.
  2. Zawarte w tabelach wartości strat ciepła w zakresie czterech rur w jednej obudowie są wartościami techniczne pewnymi wynikającymi z badań i ustaleń dokonanych przez Zakład Fizyki Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie i odnoszą się do systemu „SYNCOPEX”.

 

Z podanych wartości strat ciepła rurociągów pojedynczych i podwójnych zarówno dla rurociągu SYNCOPEX jak i innych podobnych produktów, w porównaniu do systemu z czterema rurami przewodowymi w jednej obudowie systemu SYNCOPEX wynika jednoznaczny efekt ekonomiczny na przesyle energii dla użytkownika sieci i dlatego uważamy, że rurociągi z czterema rurami roboczymi w jednej obudowie powinny znaleźć szerokie zastosowanie w projektach technicznych

Zmniejszenie kosztów robót inwestycyjnych w wyniku stosowania wielorurowego systemu SYNCOPEX

W wyniku zaprojektowania i zastosowania zespolonych wielorurowych rurociągów preizolowanych „SYNCOPEX” poza oczywistymi oszczędnościami kosztów eksploatacyjnych z tytułu zmniejszenia strat ciepła na przesyle, inwestor uzyskuje poważny efekt wyrażający się w zmniejszeniu kosztów o 50% do 75% w następujących pozycjach:

– robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopu i zasypki wykopu,
– wykonaniu podłoża i obsypki piaskiem,
– wywozu nadmiaru gruntu,
– odtworzeniu nawierzchni utwardzonych i trawników,
– montażu kosztownych zestawów izolacyjnych rozgałęźnych i wzdłużnych,
– montażu ochronnych przejść ściennych,
– montażu kapturów na końcach rurociągu.

 

 

Efektywność przesyłu czynnika grzewczego i ciepłej wody użytkowej oraz niskie koszty robót preferują system wielorurowy SYNCOPEX, umożliwiając jednocześnie jednostkom projektowym opracowanie rozwiązań technicznych spełniających oczekiwania inwestorów.

 

Przykładowy efekt ekonomiczny z tytułu eksploatacji sieci

 

Porównawczy uzysk strat ciepła wynosi 30,8 W/m.
Do obliczenia wielkości uzysku rocznych strat ciepła i efektów jednego sezonu grzewczego przyjęto zasadę, że sieć c.o. jest czynna przez 7 miesięcy, a ciepła woda 12 miesięcy. Stąd do obliczeń rocznego uzysku 1 mb sieci przyjęto średni okres eksploatacyjny – 8 miesięcy:

 

 

30,8 KW/m x 24 godz x 31 dni x 8 m-cy = 183,3 KW/m

 

 

Koszt 1 Kw energii wynosi 0,379 zł przy koszcie oleju opałowego w wysokości 3,65 zł /1 litr.

Oszczędność kosztu zakupu oleju opałowego na 1 mb rurociągu zespolonego w okresie sezonu grzewczego wynosi:

 

 

183,3 KW x 0,379 zł = 69,47 zł/1 mb

 

 

Przy sieci o długości 100 mb, efekt ekonomiczny w okresie jednego sezonu grzewczego wynosi:

 

 

69,47 x 100 mb = 6.947 zł

 

 

Wartość oszczędności wyraża się zmniejszonym zakupem oleju opałowego w ilości około 1903 litrów.