ZALETY ROZWIĄZANIA SYNCOPEX®

SKUTECZNOŚĆ
ROZWIĄZANIA

Jak wykazuje dotychczasowa praktyka, w pracach projektowych sieci przesyłowych c.o. i c.w.u przyjmuje się założenie doboru średnic rurociągów uwzględniając zapotrzebowanie w energię cieplną i ciepłą wodę oraz opory przepływu nie analizując ważnego czynnika eksploatacyjnego jakim jest skuteczność termiczna rurociągów.

OGRANICZANIE
KOSZTÓW

Wobec stałego wzrostu cen produkcji energii cieplnej i ciepłej wody, zasadniczą funkcją ograniczającą koszty użytkowników powinno stanowić projektowanie ekonomicznych sieci przesyłowych o najmniejszych stratach ciepła na przesyle unikając nadmiernego przekazywania energii w grunt w którym posadowione są rurociągi.

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA

Biorąc pod uwagę w/w okoliczności przedsiębiorstwo SYNCO opracowało i produkuje od kilku lat zespolony system rurociągowy zawierający cztery rury przesyłowe w jednej obudowie termoizolacyjnej tworząc osiem asortymentów, poczynając od zestawu 2×75+50+32/293 m/m do 2×25+20+16/160 m/m.

CERTYFIKATY