Zestaw izolacyjny prosty

Skład: tuleja izolacyjna, opaski, rękaw termokurczliwy

Nr art.Zewn. średnica DZ rury preizol. m/mZewn. średnica
DZ rury
ochronnej m/m
Minimalna
długość m/m
81211018090-110180550
812125180125180550
813160200160225650
813200250200225650
813250280250280650