Referencje

Najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości i dobrych własności technicznych i eksploatacyjnych rur SYNCOPEX® jest zaufanie wśród projektantów, inwestorów i wykonawców i ponad liczba 2000 obiektów, na których zastosowano nasze rury preizolowane.